Рефинансиране на кредит

Какво значи рефинансиране на кредит? Това е процес, при който кредитополучател, който има активен кредит, кандидатства за нов кредит с цел погасяване на съществуващият кредит. Например, имаш потребителски кредит за 15 000 лв. и кандидатстваш за нов потребителски кредит за 20 000 лв., с който ще погасиш съществуващият си кредит.

Този подход се използва като стратегия за управление на заемите и често се прилага, когато има промяна в лихвените проценти, или когато са ни необходими допълнителни средства.

Вземи нов кредит лесно

Защо да рефинансираш кредита си

Топ три причини заради, които да рефинансираш кредита си.

Има различни причини да се обърнеш към рефинансиране на кредит: за да постигнеш по-добри условия по текущия си заем, да консолидираш няколко кредита в един или просто, ако ти трябват допълнителни средства.

Най-честата причина за рефинансиране на кредит е, за да получим по-добри условия по нашият кредит. Това може да означава получаване на по-нисък лихвен процент по кредита или пък промяна на периода за изплащане на кредита.

Постигане на по-добри условия чрез рефинансиране

Например, изтеглил си потребителски заем за срок от 8 години с променлива лихва. След една година същата банка, или друга банка, предлагат нов кредитен продукт, който е с фиксирана лихва за целият период на кредита. Ако очакванията са, че лихвите ще се покачват, тогава има голяма логика да прибегнеш към рефинансиране на потребителски кредит, като изтеглиш нов заем при по-добри условия.

Друг пример. Изтеглил си ипотечен кредит при 5% фиксирана годишна лихва. Изминали са 8 години и ти си плащал ипотечните вноски редовно, но през това време лихвите в страната са паднали. Конкурентна банка предлага ипотечни кредити срещу 3.80% годишна лихва. По-добрият избор за теб би бил да избереш рефинансиране на ипотечен кредит и да погасиш старата си ипотека, като изтеглиш нова при по-изгодни условия.

Описаните похвати могат да ти донесат съществени спестявания от разходи за лихви през годините, ако се приложат правилно.

Консолидиране на дългове чрез рефинансиране на кредити

В определени случаи рефинансирането на кредити се използва като похват за обединяване на няколко кредита в един. Например, ако имаш няколко кредитни карти с високи годишни лихви, и си усвоил сумите по тях, може да вземеш нов потребителски кредит с по-ниска лихва. С новият кредит ще погасиш баланса по кредитните си карти. Това обединяване на кредити ще намали размера на месечната ти вноска и ще направи размера на целият дълг по-лесен за обслужване.

Получаване на повече средства

Друга причина за рефинансиране на кредит може да е просто, за да получиш повече средства. Да предположим, че си закупил жилище преди 10 години с ипотечен кредит. През годините ти си плащал вноските по кредита си, като си погасявал и част от главницата. Това ти е натрупало приличен капитал, а отделно и цените на жилищата са се увеличили през годините.

В този случай може да отидеш до твоята обслужваща банка и да поискаш да направиш рефинансиране на ипотечен кредит за по-висока сума от оставащата по твоята ипотека. По този начин ще погасиш сегашната си ипотека, като изтеглиш нова, и ще ти останат свободни пари, за да направиш желаната покупка.

Какво е рефинансиране на ипотечен кредит

Какво означава рефинансиране на ипотечен кредит и как работи?

Може би ще се учудиш, но ипотечните кредити са едни от най-честите задължения, които се рефинансират. На втори прочит това не е толкова странно, защото ипотеките се сключват за изключително дълъг период от време – има ипотечни заеми с продължителност до 30 години.

За това време протичат различни процеси в икономиката, които оказват влияние на финансовите пазари – основните лихвени проценти се покачват или падат, цените на имотите вървят нагоре или надолу.

А също така има и много ситуации от житейски характер, които оказват влияние при вземането на решение за рефинансиране на ипотечен кредит. За период от 30 години хората попадат в различни финансови ситуации – бракове се създават или разпадат, инвестиционните намерения се променят, възможно е да намерим мечтаната работа или да ни съкратят, както и много други.

Рефинансиране на ипотечен кредит е процеса, при който заемополучател, който има съществуващ ипотечен кредит, кандидатства за нов ипотечен кредит, с който да погаси текущия.

Предимства при рефинансиране на ипотечен заем

 • Някои банки нямат такси за кандидатстване за кредит.
 • Повечето банки включват цената на застраховката за недвижимия имот, в цената на кредита.

Основни документи необходими за рефинансиране на ипотека

Кандидатстването за нова ипотека е по-сложен процес от рефинансиране на кредит и се изискват немалко на брой документи, сред които:

 • Заявление за ипотечен кредит
 • Декларация за доходите – банката ще ти предостави тяхна бланка
 • Ще ти е необходим документ, който удостоверява собствеността върху недвижимия имот
 • Удостоверение за тежести. Банките изискват удостоверението за минимум 10 години назад. Получава се от Агенция по вписвания.
 • Данъчна оценка на недвижимия имот – Общината ще ти издаде удостоверение
 • Скица на имота – издава се от Служба по геодезия, картография и кадастър
 • Удостоверение за семейно положение – издава се от ЕСГРАОН
 • Удостоверение за наличие или лисва на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК – издава се от НАП

Типичен пример за рефинансиране на ипотека

Вземате нова ипотека със срок на изплащане 360 месеца и сума 80 000 лв. Ипотеката е с променлива годишна лихва 2.70% (ГПР 2.87%), с включени следните такси:

 • откриване на разплащателна сметка 5 лв.
 • оценка на имот 192 лв.
 • заличаване на ипотека 60 лв.
 • обслужване на разплащателна сметка 4.50 лв. на месец

Вноска: 360 вноски по 324.48 лева всяка.

Обща сума за връщане: 118 689.12 лв.

В ГПР не са включени нотариални такси за учредяване, подновяване, промяна и заличаване на ипотеката и държавна такса за вписването й, дължими от кредитополучателя. Издължаване на 360 мес. погасителни вноски, всяка от 324.48 лв.

*Примерът е изчислен съгласно условията на банка ОББ към 25.07.2023г.

Рефинансиране на кредити без поръчител

Знаеш ли, че може да рефинансираш кредит и без поръчител?

Ако се питаш, дали е възможно рефинансиране на твоите кредити без да осигуриш поръчител, то краткият отговор е, да. Рефинансирането на кредит е съвсем стандартно кандидатстване за нов кредит и в целият процес няма нищо специфично. Повечето банки и финансови институции няма да ти поискат да предоставиш поръчител по кредита.

Най-често поръчител се изисква за големи потребителски кредити или за ипотечни заеми, когато дохода ти не е достатъчно голям.

Ако ти трябва кредит за рефинансиране на кредити – StikCredit.bg ще ти предостави заем без изискване за поръчител.

Кредит за рефинансиране на лоши кредити

На всеки се случва да изпадне във финансово затруднение в един или друг етап от живота си. Ако и ти изпитваш финансово затруднение, но имаш голям брой кредити, това може да доведе до пропускане на плащания по тях, което да влоши кредитната ти история.

В такава ситуация е добър вариант да прибегнеш до рефинансиране на лоши кредити. Рефинансирането на просрочени кредити представлява един вид обединяване на кредити. При тази операция се кандидатства за един голям заем, с който се погасяват всички твои активни кредити. Ползите от това са много, като тях може да разгледаш в нашата статия. Най-често хората прибягват към обединяване на бързи кредити.

Трябва да имаш предвид, че банките не предлагат рефинансиране на лоши кредити, защото те работят с клиенти, които имат безупречна кредитна история. Ако вече си просрочил много от вноските по твоите кредити и търсиш рефинансиране на лоши кредити, ще трябва да се насочиш към финансова институция, която специализира в отпускането на кредити на хора с лоша кредитна история.

Предимства и недостатъци при рефинансиране на кредит

Научи какви са основните предимства и недостатъци на рефинансирането.

Рефинансирането на кредит може да предложи значителни предимства, но също така носи и някои потенциални рискове. Ето няколко от основните предимства и недостатъци на рефинансирането.

Предимствата на рефинансирането на кредит:

 1. По-ниски лихвени проценти: Основната причина, поради която много хора избират да рефинансират заем, е възможността за по-ниски лихвени проценти. Това може да доведе до значителни спестявания във времето.
 2. Намаляване на месечните вноски: При по-ниска лихва или удължаване на срока на кредита, размера на месечните вноски ще бъде по-малък, което ще намали разходите ти. Това ще се отрази положително на бюджета.
 3. Консолидиране на дълга: Ако имаш няколко кредита или кредитни карти, рефинансирането може да ти позволи да ги консолидираш в един кредит и да имаш само една вноска всеки месец.
 4. Промяна на условията на кредита: Рефинансирането може да ти позволи да промениш вида на лихвата (от променлива на фиксирана, или обратно) или да намалиш периода за изплащане на кредита.

Недостатъците на рефинансирането на кредит:

 1. Такси и разходи: Рефинансирането може да включва такси за предсрочно погасяване на стария кредит или такси за разглеждане на новия заем. Ако правиш рефинансиране на ипотека, новата сделка трябва да се изповяда пред нотариус, което оскъпява процеса значително. Важно е да прецениш дали спестяванията от рефинансирането ще надвишат тези и други свързани разходи.
 2. Удължаване на срока на кредита: Ако удължиш срока на кредита си, въпреки че твоите месечни плащания могат да са по-ниски, може да се окаже, че ще платиш повече лихва като абсолютна стойност за целия период на кредита.
 3. Потенциален риск за имота ти: Ако рефинансираш лоши кредити с ипотечен кредит и твоето финансово състояние не е цветущо, това би могло да постави дома ти на риск.

Преди да вземеш решение за рефинансиране на кредити, е важно да премислиш всички плюсове и минуси. Ако имаш възможност, най-добре обсъди идеята си с финансов консултант.

Как да избереш най-добрата опция за рефинансиране на кредит

Съвети за успешен избор на кредит за рефинансиране.

Избирането на най-добрата опция за рефинансиране на кредит зависи от твоите индивидуални обстоятелства и финансови цели. Ето няколко стъпки, които ще ти помогнат в този процес:

 1. Определи целите си: Преди всичко, трябва да определиш какво искаш да постигнеш с рефинансирането. Искаш да направиш рефинанс на ипотека, за да си купиш автомобил при много ниски месечни вноски? Или пък имаш добро предложение за същият вид кредит, но с по-изгодна лихва? Когато си поставиш конкретни цели, най-добре ще прецениш дали рефинансирането е добър вариант за теб.
 2. Сравни офертите: Въпреки че твоята сегашна банка може да предложи опции за рефинансиране, добра идея е да разгледаш предложенията и от други кредитни институции. Сравни лихвените проценти, срока на кредита, всички такси и разходи, свързани с рефинансирането. Когато става въпрос за спечелването на нови клиенти, кредиторите могат да са много гъвкави.
 3. Направи внимателни сметки: Увери се, че си изчислил общите разходи за рефинансиране на кредитите. Трябва да включиш всички такси и допълнителни лихви, които може да се начислят, ако удължиш срока на кредита. В идеалният случай рефинансирането трябва да ти помогне да спестиш средства в дългосрочен план.
 4. Прочети добре условията: Договорите за кредит имат своите особености. Юридическият език не е лесно разбираем от всеки и някои неща може да звучат сложно. Увери се, че разбираш всички условия на договора за рефинанс.

Често задавани въпроси за рефинансиране на кредит

Трябва ли ми поръчител за рефинансиране на кредит?

Ако смяташ да изтеглиш кредит, с който да рефинансираш останалите си задължения, не е нужно на всяка цена да предоставиш поръчител. Рефинансирането на кредит е стандартна процедура за отпускане просто на нов кредит. Повечето банки и финансови институции няма да изискват да предоставиш поръчител за рефинансиране на кредит.

Все пак, възможни са някои ситуации, в които може да се изисква предоставянето на поръчител. Например, ако сумата е много голяма или доходите ти са ниски.

Как се прави рефинансиране на кредит?

Рефинансирането на кредит не е сложна процедура. На първо място определи каква е причината да поискаш кредит за рефинансиране. След това изговори целта си с банката или финансовата институция, на която си се спрял. Останалото е лесно. Ще кандидатстваш за нов кредит, а ако си одобрен, кредитора ще погаси задълженията ти с новоотпуснатият кредит.

Всеки ли може да получи рефинансиране на кредит?

Да. Всеки клиент, който отговаря на условията за кредитиране, може да получи нов заем, с който да рефинансира текущите си задължения.

Вашият коментар